CÓ LÀ CHI ĐỜI NGƯỜI
Nguyễn Bách
1/ Có là chi đời một con người? Như loài hoa nở tươi nhưng sẽ tàn, như sương mai khi nắng lên, sương tan đi không dấu vết, như làn hơi thở mỏi mệt. Có là chi đời một con người? Thế mà Chúa vẫn luôn thương đến người, bao năm qua Chúa vẫn luôn săn sóc người và hằng đỡ nâng người

ĐK. Hãy quay về người ơi! Hãy xé lòng mình đừng xé áo. Trở về đi người ơi! Ngài vẫn chờ để thứ tha ngươi

2/ Có là chi đời một con người? Chỉ là đất được thở hơi nên con người, mai sau đây khi chết đi như tro kia về với đất, hỏi người ơi còn lại gì? Có là chi đời một con người? Thế mà Chúa đã đến để cứu ngươi. Gol-go-tha máu đã rơi. Con Chúa Trời đã tự hiến cho đời

3/ Ôi phù du là một kiếp người như làn mây mỏng manh tan giữa trời, nhân gian ơi sao mãi đi bôn ba lo vì kiếp sống cuối đời ngươi còn được gì? Ôi phù du là một kiếp người thế mà Chúa đã đến chết cho ngươi. Nhân gian ơi có tháy chăng thánh giá Ngài cứu thân ngươi