50 NĂM ƠN GỌI
Hoàng Thắng1. Sinh con ra Ngài gọi con đi vào đời trao trên vai con đây gia đình thánh hiến. Ngày ngày con sống trong ân tình Cha dẫn dắt con trong cuộc đời.

ĐK.Năm mươi năm con theo ơn gọi trong yêu thương nơi gia đình Chúa đã gởi trao và sai con đi. Nay con xin dâng câu ca cảm tạ. Năm mươi năm con đã lãnh nhận ơn Chúa dạt dào từng ngày dẫn dắt con đi.

2, Con ra khơi dù biển sóng dâng dạt dào qua năm mươi năm vẫn thuận buồm xuôi gió. Dù buồn hay vui vẫn luôn thủy chung sống với nhau trọn cuộc đời