LẤY GÌ ĐỂ DÂNG
Đinh Công HuỳnhĐK: Con chẳng biết lấy gì, lấy gì mà dâng lên Chúa. Con chỉ có con tim chân thành nguyện dâng tiến Ngài.

1. Rượu thơm thắm nồng từ nho chín muôn trái kết tinh. Một lòng dâng lên cùng tấm bánh trắng tinh đẹp xinh.

2. Buồn vui giữa đời dầm mưa nắng trong kiếp nhân sinh. Lòng thành dâng lên làm của lễ trước ngai cực linh.

3. Quyện theo khói trầm hòa khúc hát dâng Chúa uy linh. Ngài nhận cho con lòng yêu mến thiết tha cậy tin.