CHÚA CHA NHÂN TỪ
Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
ĐK. Đến muôn đời con sẽ cất tiếng tụng ca, đến muôn đời lòng con hát khúc ca cảm tạ. Vì tình yêu Chúa chẳng bao giờ ngơi tràn tuôn lai láng xuống trên giòng đời

1/ Chúa cho nắng lên mỗi ngày. Chúa cho bát cơm vun đầy. Ơn lành Chúa đổ đầy tay, phúc thiêng Chúa ban từng ngày

2/ Chúa cho nắng mưa xoay vần. Chúa cho bão giông tan dần. Ơn lành bước ngập bàn chân, phúc thiêng trái ngon thật gần

3/ Chúa cho ánh trăng đêm hè. Chúa cho gió xuân ru nhẹ. Ơn lành Chúa tặng phủ phê, phúc thiêng Chúa ban tràn trề.