BÀI CA DÂNG LỄ
Bùi Ngọc & Phanxicô1. Dâng là dâng bánh thơm. Dâng rượu nho ngát hương. Hiệp dâng cùng hoa trái ngon là đây tình yêu chúng con.

ĐK. Chúa thương xin Chúa nhận cho. Chúa thương xin Chúa nhận cho.

2. Đây ngàn dân khắp nơi. Mong đời luôn thắm tươi. Thành tâm hiệp trong lễ dâng. Lời kinh nguyện xin phúc ân.

3. Đây đoàn con bốn phương trong bàn tay Chúa thương. Hiệp dâng lời thơ tiếng ca. Ngợi khen tạ ơn thiết tha.