HIỆP LÒNG DÂNG LÊN CHÚA
Phụng Ca1. Lạy Chúa bốn phương con tiến về. Về đây hiệp lòng dâng lên Chúa. Tình mến yêu thiết tha, niềm kính tin không nhòa. Câu tạ lỗi câu nguyện ước đời con. Từ cuộc sống tháng năm trên thế trần. Về đây hiệp lòng dâng lên Chúa. Của lễ con hiến dâng, nhỏ bé trước Thánh Nhan. Nguyện Chúa xin thương nhận cho đoàn con.

ĐK. Bánh thơm từ lúa miến đơm bông. Hiến dâng cùng khúc hát ca ngân. Nước trong hòa với chén rượu nồng, hòa hiệp lòng thành con kính dâng Ngài.

2. Lạy Chúa bốn phương con tiến về. Về đây hiệp lòng dâng lên Chúa. Tình mến yêu thiết tha, niềm kính tin không nhòa. Câu tạ lỗi câu nguyện ước đời con. Hạnh phúc chứa chan cho tấm lòng. Được về họp đoàn dân con Chúa. Nguyện Chúa luôn đỡ nâng dìu bước trên thế trần. Về đến nơi phúc âm con hằng mong