NGÀI LỚN LÊN
Trần Thy Yên1. Xin Ngài hãy lớn lên còn con thì nhỏ lại. Xin Ngài hãy lớn lên còn con thì bé đi. Để Ngài dìu con đi trên đường đầy gian nguy, để Ngài dìu con về về quê thiên quốc ước mơ.

ĐK. Ngài là Ngài là Thượng Đế con đâu xứng với Ngài. Xin Ngài hãy rửa con sạch tinh ngàn tội lỗi. Lạy Ngài Ngài là đường lối con theo đến tận quê trời. Lạy Ngài xin thương con trong tình Ngài cao sơn.

2. Con là hát cát thôi, tàn phai ngày mai này. Con là bụi đất thôi làm sao mà dám mơ. Để Ngài dìu con đi trong tình Ngài mênh mông, để Ngài dìu con về, về quê thiên quốc dấu yêu.

3. Bao đời Ngài vẫn thương hồn con còn vướng tội, nên Ngài đã giáng sinh để con được tái sinh. Một chiều Ngài đã chết trên đồi cao Can-vê và rồi Ngài sống lại để con vinh phúc sáng tươi