BÁNH MIẾN RƯỢU NHO
Vũ Đình ÂnĐK. Bánh miến và rượu nho tinh tuyền kết tinh từ hương hoa ruộng đồng. Nguyện dâng lên nhan Cha cực thánh. Xin Chúa thương nhận lễ vật này của chúng con (i) dâng.

1. Như bánh thơm trinh trong nhiệm mầu, như nước tan trong ly rượu nồng, được trở nên Mình Máu Thánh Chúa, nuôi con bao ngày trên nơi dương trần.

2. Như khói hương lan bay tỏa về, con kính dâng lên Cha cuộc đời dệt từ bao buồn vui con sống trên nơi dương trần mong Cha thương nhận