BÁNH TINH TUYỀN RƯỢU TRINH NGUYÊN
Đinh Công Huỳnh1. Này bánh tinh tuyền đây ly rượu trinh nguyên. Đoàn con dâng lên Chúa với tất cả ước mơ. Nguyện Chúa đón nhận này tấm bánh thơm ngon, và đây chén rượu nồng cùng trái tim rực hồng.

ĐK. Bánh tinh tuyền rượu nho rất trinh nguyên. Tiến dâng Ngài theo lời kinh thắm tình. Giọt mồ hôi gói ghém bao tình yêu. Sức lao động của bao nhiêu kiếp người.

2. Nguyện tiến dâng lên đây hoa màu dương gian, đời phong sương mưa nắng những vui buồn tháng năm. Cùng tiến dâng Ngài Mình Máu Thánh khiết tinh, nguyện dâng Chúa uy quyền ngự chốn cao thiên đình.

3. Đời lắm gian lao bao vui buồn thương đau. Nguyện dâng lên Thiên Chúa những tháng ngày xót xa. Chẳng biết dâng chi chỉ có trái tim son, quyện theo tiếng tơ lòng hòa khúc ca thiên đường.