CHÚA ĐÃ GỌI TÔI
Lm. Thái Nguyên1. Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn lòng mẹ. Ngài nhớ đến tôi khi tôi còn trong thai mẹ. Ngài cho miệng tôi nên như ngọn gươm bén nên như mũi tên nhọn. Ngài giữ gìn tôi an vui dưới tay của Ngài.

ĐK. Tôi ca ngợi Chúa vì tôi đã được tác thành cách lạ lùng. Công việc của Chúa thật lớn lao và luôn kỳ diệu biết bao.

2. Chúa phán cùng tôi từ nay tôi thuộc về Ngài. Ngài đã sai tôi đem Tin Mừng cho khắp nơi. Trở nên ánh sáng cho muôn người soi lối trong đêm tối mịt mù. Và sức mạnh tôi luôn trong cánh tay của Ngài.

3. Chúa tác thành tôi một cách ôi thật lạ lùng. Tình Chúa bao dung khi tôi cũng không đáng gì. Và tôi ra đi loan Tin Mừng cứu rỗi can chi nỗi nhọc nhằn. Vì Chúa hằng luôn bao che đỡ nâng đời tôi