ĐƯỜNG LỐI CHÚA
Hưng Ca1/ Đường lối Chúa thập toàn thánh khiết vô song. Ngài là Thiên Chúa bao dung luôn mời gọi con theo bước. Đường lối Chúa cao vời và luôn trung tín, xin là đường dẫn con đi trọn đời con theo bước Ngài

ĐK. Ngài thật trung tín và đường lối Chúa khôn ngoan, gọi con theo Chúa Ngài dành chỗ sẵn cho con. Nguyện xin đổi mới cho con theo lối Ngài, đường cũ tránh xa, đường Chúa xin vâng để Chúa dẫn đưa

2/ Đường lối Chúa dạy người dốt nát nên thân, hạ bệ ai sống kiêu căng, ai hiền lành Ngài nâng đỡ. Luật pháp Chúa tinh tuyền vượt mọi hiểu biết, soi tường lòng trí u mê gọi mời mau quay bước về

3/ Đường lối Chúa tuyệt vời dẫn lối con đi, dù đời con lắm gian nguy hay dù nhiều phen vấp ngã. Ngài có đó am tường mọi đường con bước, giữ gìn bằng Thánh Linh Ngài bảo vệ qua năm tháng dài