XIN HIỆP DÂNG
Sơn Dương1/ Này con đây xin dâng về Thiên Chúa bánh thơm rượu nồng kết từ đời cần lao, từng đôi tay ráp thô của tháng ngày, nắng mưa dãi dầu xin dâng hết cho Ngài

ĐK. Dâng, xin hiệp dâng đây bánh thơm ly rượu nồng. Chúa hãy đón nhận cho dù quá đơn sơ. Hương thơm đồng xa dẫu rằng: thật bé mọn. Xin dâng lên Ngài trọn đây trái tim

2/ Nguyện dâng lên tương lai đầy mong ước, nước con Việt Nam thái bình đời an vui. Nguyện dâng lên khắp nơi toàn nhân loại, chiến tranh không còn muôn nước sống thanh bình

3/ Từng con tim xin dâng về Thiên Chúa, xứ đạo của con với lời nguyện thành tâm. Ngài thương ban xuống cho từng con người, sống luôn thuận hòa như mái ấm gia đình