DÂNG CHA RƯỢU LÀNH BÁNH THƠM
Liên Bình Định1/ Chúa nhân lành đoàn con tâm thành dâng Chúa, sớm, trưa, chiều công lao ngày tháng bao người. Xin dâng Ngài rượu bánh thơm ngon tinh tuyền, công sức trên nương trên đồng. Chúa ơi xin Ngài thương nhận

ĐK. Này đây của lễ xin Chúa thương nhận, cùng rượu nho thơm và bánh dâng lên bàn thánh hợp cùng ngàn trầm tỏa bay, tòa cao ngát hương. Chúa ơi thương nhận của lễ toàn thiêu, nguyện dâng về Chúa thân xác linh hồn, cùng bao ước muốn hay lúc cô đơn sầu lo, xin cho con luôn vững niềm tin sắt son mãi không phai nhòa hồn tôi ơi

2/ Tiếng tơ đàn bài ca dâng về Thiên Chúa, Chúa nhân lành xin thương nhận của lễ dâng, bao hy vọng cùng với lo toan trăm bề, gian khó. tương lai vui, buồn. Chúa ơi xin nhận lễ dâng