DÁM RA KHỎI MÌNH
CN IV MV A – Mt 1,18-24

Lm. Thái Nguyên

1. Chúa thích lấy đi những gì con hay cậy dựa, để con chỉ luôn nương tựa vào một mình Chúa mà thôi. Chúa thích cắt tỉa con khỏi những rườm rà, khỏi những gai chà, để cây đời con nở ra ngày càng đơm hoa kết trái.

ĐK. Con an tâm trong tình yêu Chúa. Xin cho con dám ra khỏi mình, khỏi những bận tâm và toan tính khôn ngoan người đời. Xin cho con sẵn sàng đi tới, dám sống theo những đòi hỏi bất ngờ của Chúa để con mãi thuộc về Ngài.

2. Chúa thích lấy đi những gì con đang tìm được, để con biết quên chính mình và tìm kiếm Chúa mà thôi, Chúa thích uốn thẳng ngay theo nẻo đường Ngài theo ý của Ngài, để cho đời con đổi mới, là niềm vui ơn cứu rỗi.

3. Sống cho Chúa luôn vẫn là cam go hằng ngày, đòi con dám luôn can trường, dẹp đi bao nỗi sầu vương. Thánh ý Chúa dẫn đường qua những dặm trường ai có am tường ? Cứ tin và luôn tiến bước, vì Ngài luôn luôn yêu thương.