KHÚC CẢM TẠ
Bùi Ninh1/ Hòa ca dâng Cha khúc cảm tạ thắm tin yêu lòng thành. Hòa ca dâng Cha khúc cảm tạ vì muôn muôn ân thánh. Nguyện tạ ơn Cha trong muôn nơi hôm nay và mãi sau, dẫu khi buồn đau khúc cảm tạ xin mãi được hòa ca

ĐK: Lạy Chúa Ngàn câu cảm tạ trước tình cha đâu sánh, và không thêm gì cho Cha là Cha thiêng chí thánh. Nhưng khi được tạ ơn Cha thật là một hồng ân và đem ơn thiêng cứu độ cho chính kiếp phàm nhân

2/ Hiệp câu tri ân biết bao lần Chúa thương con bội phần. Hiệp câu tri ân với thiên thần và muôn muôn chư thánh, tình Ngài thương con bao năm qua cao hơn ngàn núi non, dẫu cho tình con thiếu vuông tròn khi đáp lại tình Cha

3/ Vầng dương trên cao chiếu rạng ngời trước khi con chào đời. Vầng trăng đêm thanh sáng trong lành từ khi con chưa có, đường đời chơi vơi trong muôn nơi luôn luôn cần có Cha, thế nhưng nhiều khi đã quên là con sống nhờ tình Cha