LỜI CHÚA
Nguyễn Bách


1/ Như mưa rơi xuống đất khô làm cây nảy sinh hoa trái. Đời con tựa đất khô cằn ngày nào Chúa đến viếng thăm. Xin cho con biết ăn năn một lòng tin vào lời Chúa, xin cho con sống một đời vì tình yêu Chúa mà thôi

ĐK:Chúa có lời ban sự sống, từng ngày như mưa tuôn rơi, địa cầu đầy ân sủng Chúa vì Lời Ngài đã đến thế gian

2/ Yêu thương Chúa đã ban cho Lời Ngài tạo thành thế giới, hồn con lên tiếng ca ngợi tình Ngài thương yêu chở che. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dẫu đời đen tối, xin cho con vẫn một lòng trọn niềm tin Chúa toàn năng

3/ Xin mưa xuống trên con để con trở nên tinh khiết Lạy Chúa đây trái tim hèn nguyện Ngài cho nên hhiết trinh. Yêu Thương đó chính giới răn lề luật muôn đời của Chúa yêu thương con hiến trọn đời vì tội con Chúa liều thân

4/ Hân hoan con hát ca khen quyền năng Ngài thật khôn sánh. Tình Chúa như suối đổ tràn lời Người luôn nuôi dưỡng con, bao năm con bước giữa đời lời Người soi đường dẫn lối, xin cho con biết tìm về tình Ngài nâng đỡ chở che