VỀ BÊN THÁNH TÂM
Giang Ân

1/ Nay con về, về bên Thánh Tâm Giêsu. Nguồn tình yêu, nguồn tình yêu tuyệt đối. Tình Chúa thương con ngàn năm chẳng phai nhòa. Nay con về, về bên Thánh Tâm yêu thương. Là nguồn bình an, nguồn hạnh phúc mãi êm đềm.

ĐK: Nay con về, về bên Thánh Tâm Giêsu. Với một niềm tin, một niềm tin phó thác. Bao nhiêu tâm tình dệt nên khúc ca tri ân. Xin dâng lên Ngài một đời con yêu mến hoài.

2/ Xin dâng Ngài đời con biết bao gian nan. Đường trần gian ngập tràn bao sầu đắng. Chỉ biết trông lên nguồn an ủi nơi Ngài. Dâng lên Ngài tình con dẫu hay phôi phai. Được Ngài dủ thương đường đời con hết long đong.