HAI THÁNH TIÊN PHONG
Tác giả: Minh Tâm


1. Nơi gian trần và trên thiên cung hát mừng hai thánh tiên phong, người là Phêrô tông đồ xây nền hội thánh vững vàng, người là Phaolô tông đồ say đời nhân chứng Tin mừng, đuốc thiêng sáng ngời niềm tin, thắp lên soi người muôn phương

ĐK: Muôn ngàn lời ca xin tiến dâng lên Chúa Đấng làm biết bao kỳ công, muôn ngàn hồng ân xin ban xuống nơi nơi trong ngày tôn vinh hai thánh. Xin được trung kiên theo mẫu gương hai thánh vững niềm mến yêu cậy trông, nẻo đường dương thế luôn hăng hái bước đi loan truyền Chúa là tình thương

2. Đây tông đồ được Chúa cất nhắc đứng đầu hội thánh sơ khai, người là Phêrô tông đồ đá tảng kiên cố chân tường, người là Phêrô tông đồ cho dù sa ngã ba lần, quyết tâm theo đường Thầy đi, chết treo như Thầy ngày xưa

3. Bao dân ngoại tìm thấy ánh sáng hưởng nguồn vinh phúc cao sang, nhờ lời Phaolô tông đồ loan truyền chân lý muôn đời, này là Giêsu ngôi Lời đã dùng Thập giá khổ hình chết đi, sống lại vinh quang, xóa tan muôn tội trần gian