HÃY RỬA CHÂN CHO NHAU
Nguyễn Chánh1/ Thầy là Chúa là Thầy mà còn rửa chân cho anh em. Thầy là Chúa là Thầy mà còn rửa chân cho anh em. Để anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Hãy rửa chân cho nhau.

ĐK: Hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con. Hãy luôn chịu đựng và tha thứ cho nhau. Vì Chúa luôn tha thứ lỗi lầm. Để con luôn tha thứ anh em. Tình yêu sinh hoa trái, không gây hận thù.

2/ Thầy hãy rửa cho con sạch mọi vấn vương khi yêu thương. Thầy hãy rửa cho con sạch mọi nhỏ nhen trong tim con. Để con sẽ nhớ mãi tiệc ly năm xưa. Phải rửa chân cho nhau.

3/ Từng lời nói việc làm nhiều lần khổ đau cho anh em. Vì cuộc sống vội vàng, tình người đắng cay trao cho nhau. Nguyện xin Chúa hãy rửa cả trong tim con, để mãi tha thứ nhau.