CỦA LỄ DÂNG CHA
Đinh Công HuỳnhĐK: Của lễ toàn thiêu con dâng về Cha từ ái. Thánh hóa lễ dâng cho xứng cân dâng về Chúa Trời.

1/ Này rượu nho bánh miến con nguyện dâng lên lòng thành tín. Xin liên kết tâm hồn chúng con, sao cho xứng nên của lễ dâng. Bao yêu mến chân thành kính tin, hiệp nhất trong một Chúa Trời.

2/ Tựa trầm hương nghi ngút lan tỏa bay cao về Thiên Chúa. Chân con bước đến gần thánh điện, dâng hy lễ mong đẹp ý Cha. Tuy nhỏ bé nhưng lòng thiết tha, đượm thắm ân tình chan hòa.

3/ Này hồn con vươn tới dâng cuộc đời như của lễ mới. Bao ước mơ bé nhỏ tuổi xuân, đôi môi mãi tươi cười tháng năm. Con đâu biết lấy gì tiến dâng, chỉ có con tim thắm nồng.