GIA TÀI NƯỚC TRỜI
Vũ Đình ÂnĐK: Hãy giữ lấy gia tài Nước Trời là niềm hạnh phúc cho ta đời sau, không đam mê mọi sự thế gian tựa một giấc mơ qua đi chóng tàn

1/ Đừng quá u mê của cải trần gian, đừng tham danh vọng cao sang quyền quý. Hãy cố chiếm lấy gia tài Nước Trời là nguồn hạnh phúc cho ta sau này

2/ Vật chất hôm nay chẳng để cho ta, vàng muôn châu ngọc không mua sự sống. Hãy cố giữ lấy gia tài Nước Trời mà Lời của Chúa khuyên ta trong đời

3/ Nào hãy quay về tìm nguồn chân lý, bỏ hết tham vọng trên nơi trần thế, hãy đến với Chúa giữ gìn gia tài mà Ngài dành sẵn cho ta muôn đời