NƯỚC TRỜI
Phanxicô

ĐK: Nước Trời như là hạt ngọc quý vùi trong ruộng sâu biết đâu mà tìm

1/ 1. Có người buôn phương xa đi tìm mua ngọc ngà, tìm được viên ngọc quý rất vui mừng. Người về bán đi luôn của cải chốn quê hương mua ngọc quý đi mua Nước Trời

2. Nước Trời cho nhân gian trên đường đi ngập tràn là một viên ngọc quý Chúa thương ban. Bằng cuộc sống thương đau, bằng tận hiến dâng trao xin ngọc quý xin ban Nước Trời.

3. Nước Trời ở đâu xa, Nước Trời trong mọi nhà mở lòng ra tìm thấy có đâu xa. Lòng thờ Chúa Ba Ngôi, lòng trìu mến anh em như là giá trao mua Nước Trời.

4. Nước Trời ban cho ai có lòng yêu hòa bình là đường ban sự sống đến thiên cung. Người hiền đức thanh cao, vẹn sạch giữa thương đau sẽ được Chúa ban cho Nước Trời

5/ Nước Trời ban cho ai biết tìm đi đường hẹp là đường theo sự sống đến thiên cung, bằng lòng mến không phai, bằng thập giá trên vai theo đường Chúa đi lên Nước Trời