BÀI CA AN BÌNH RA ĐI
Trầm Thiên ThuGiờ đây muôn tâu Đức Chúa, giờ đây theo như lời hứa của Ngài đã truyền xưa. Xin cho tôi tớ ra đi trong niềm thư thái cũng lả, cũng là bình an. Này ơn cứu độ Chúa ban bày ra trước mặt nhân trần chúng sinh.
Lương dân được ánh quang vinh. Muôn dân được hưởng phần mình (chứ) vinh quang