NHƯ HƯƠNG TỎA BAY
Thanh Thanh
ĐK: (Như hương trầm tỏa) Như hương trầm tỏa bay cao. Như hương trầm tỏa bay cao, con nâng hồn con lên tới Chúa. (Con dâng Ngài đời) Con dâng Ngài đời con đây, như hương trầm tỏa lan bay trọn tình mến dâng Ngài hôm nay

1/ Kính tiến Ngài rượu nho thơm tay con người đã chăm nom, muôn muôn giọt mồ hôi rơi vui dâng cùng lễ mới. Bánh con dâng trên bàn thờ với khói hương bay dật dờ, con dâng tiến Ngài muôn hương để báo đáp tình thương

2/ Khắp chốn cùng hợp nhau đây theo hương trầm tỏa lan bay. Dâng lên Ngài muôn hương kinh hân hoan lòng tôn kính. Nến lung linh trên bàn thờ, nhắc nhở con trong từng giờ, yêu mến Chúa trọn tâm tam cùng bác ái từ nhân