MỞ LÒNG
Ngọc Linh


1/ Xin cho tim con biết yêu thương người, này xin cho môi con hát khen danh Ngài, niềm tin mang trên vai rắc gieo tình yêu trong cơn say vút cao, trái tim hồng này dâng cao

ĐK: Trong tay Cha nhân hiền cuộc đời con dâng tràn sức sống, bao nhiêu thương vun trồng, trái tim hồng nay xin hiến dâng

2/ Xin cho tay con đỡ nâng mọi người, này xin cho con đi đắp xây cuộc đời, mùa hoa trong tim con nở tươi. Tình yêu như cơn điên sóng khơi. Mến Yêu Ngài cả đời thôi

3/ Khi trong gian nan khó nguy trăm bề, và khi trong cô đơn xót xa ê chề, thì xin trung kiên với Chúa thôi, tình yêu con dâng đâu dám phai. Chúa ơi mở lòng con đây