PHÉP LẠ BÁNH VÀ CÁ
Đinh Công Huỳnh


1/ Với năm chiếc bánh và hai con cá Chúa đã nuôi dân Chúa no thỏa lòng. Chúa đã yêu thương đám đông hiền lương hóa bánh ra nhiều cá dư đầy tràn

ĐK: Cùng tụng ca Chúa Vua muôn trùng bởi những phép lạ Chúa. Ôi lạ lùng. Vì tình yêu Chúa đã thương ban bánh cá no nê để nuôi toàn dân

2/ Xin dạy cho con hãy luôn nhân ái biết sớt chia cho những ai khổ đau, biết giúp tha nhân khó khăn lầm than, biết sống cho đi với tâm đại lượng.

3/ Chúa đã nêu gương phục vụ bác ái thắp sáng yêu thương chiếu khắp mọi nơi. chính Chúa khi xưa hiến thân vì con hối thúc con luôn hiến thân vì Ngài