HÃY CHO HỌ ĂN
Lm. Thái Nguyên


1/ Với năm chiếc bánh và hai con cá thôi mà Chúa làm nên điều rất ư lạ lùng để nuôi ngàn dân theo Ngài nơi hoang vắng. Chúa sẽ làm nên bao nhiêu điều lớn lao nếu ta dâng hiến những gì mình đang có dù bé nhỏ thôi nhưng với cả tình yêu

ĐK:Bao nhiêu người đang đói khát lầm than, đói tình thương cơm áo, gạo tiền, đói niềm tin, đói niềm vui, an bình và lẽ sống. Nguyện đời con đây sẵn sàng luôn vì tình yêu chia sẻ mọi điều, vì tình yêu chia sớt thật nhiều để Chúa được mến yêu

2/ Trước bao đói khát vì bao nhiêu bất công lời Chúa mời ta nhận biết trách nhiệm mình chứ không làm thinh, không biện minh tránh né. Thế giới đẹp hơn khi con người dấn thân góp phần với Chúa xây dựng lòng nhân ái và Chúa sẽ cho tươi mới mãi ngày mai

3/ Trước bao ác đức và bao nhiêu chiến tranh cuộc sống làm tăng cùng khốn cho con người, trước bao tà gian cho đời thêm ai oán, Vững chí dẹp tan bao nhiêu điều trái ngang vẫn còn trong ta, trong cộng đoàn cơ chế và Chúa sẽ ban tươi mới với bình an