ÔNG THÁNH GIOAN
Lm. Nguyễn Duy1/ Ai đã được Chúa gọi làm môn đệ Đức Kitô. Ai đã được Chúa chọn để nên chứng nhân Nước Trời. Và ai đã từng xin Chúa được ngồi bên hữu Con Người. Hãy đến bên thập tự lặng trông Chúa chết treo trên đồi

ĐK: Thưa là ông thánh Gioan, thưa là ông thánh Gioan, là môn đệ Chúa hằng yêu dấu, là người Chúa mến yêu muôn đời

2/ Ai viết bộ Tin Mừng về Chúa là Đức Kitô. Ai đã từng giảng dạy hãy yêu mến nhau trọn đời. Và ai đã được chính Chúa trao lại Thân Mẫu của Ngài. Ai đã được nhân loại ngàn năm nhắc nhở tên của Người