LỄ DÂNG TÍN THÁC
Nguyên Kha1/ Đời cần cù lao công sớm tối, mùa gặt hái tiếng ca ngợp trời. Tương lai cuộc đời dâng Chúa, Chúa ơi! Với bao mộng ước sáng như mặt trời.

ĐK: Tương lai cuộc đời xin dâng lên Chúa. Tương lai cuộc đời xin dâng lên Chúa. Trên đĩa thánh này, ước vọng tương lai xin dâng lên Chúa Trời.

2/ Từng đoàn người công nhân góp sức, nhọc nhằn vẫn thắm tươi nụ cười. Tương lai cuộc đời dâng Chúa, Chúa ơi! Với bao mộng ước sáng như mặt trời.