TRỌN LÀNH NHƯ CHA
Lm. Thái Nguyên


ĐK: Chúa mời gọi ta hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho ai bách hại ta. Ngài mời gọi ta hãy nên trọn lành như Cha trên trời là Đấng khoan nhân trọn lành

1/ Chúa cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ dữ cũng như người lành, cho mưa trên người công chính cũng như người bất lương. Cho con sức mạnh để sống yêu thương, cho con luôn biết cao thượng vượt lên bao thói tầm thường

2/ Chúa luôn nhân từ và hay tha thứ Ngài đã chết cho mọi người, ban ơn cứu độ nhân thế thoát qua khỏi bến mê. Cho con hết lòng mà sống bao dung, kiên trung theo Chúa đến cùng để nên nhân chứng hào hùng

3/ Thế gian vẫn đầy thù hận tranh chấp còn bao bất công bạo tàn, bao nhiêu gia đình ly tán khiến cho đời bất an. Cho con giữ gìn cuộc sống thanh cao, cho con như ánh sao trời vào đêm tăm tối cuộc đời