BÁNH THƠM
Lm. Kim Long


ĐK: Tấm bánh ( i ) thơm và này ly rượu nồng. Chúng con nay hiệp dâng lên Chúa. Nguyện Chúa thương ( i ) tình đoái trông và nhận cho với cả xác hồn

1/ Bao tiếng ca, bao lời cầu như hương bay tỏa miên man. Dâng về nơi nhan thánh Chúa. Khấn xin ân lộc Chúa ban

2/ Bao sướng vui bao buồn sầu, hân hoan pha trộn thương đau. Dâng về nơi nhan thánh Chúa. Khấn xin trung thành trước sau

3/ Bao ý thơ bao điệu nhạc, rung lên theo nhịp con tim. Dâng về nơi nhan thánh Chúa. Tán dương Danh Ngài hiển vinh