HÃY SAN BẰNG ĐỒI NÚI
Ngọc Kôn


1/Hãy san bằng đồi núi cho Người đi, lấp vũng sâu hầm hố cho Người qua. Núi kiêu căng và hố tham lợi danh và hố của hờn ganh hãy lấp cho thật nhanh.

ĐK: Người đang đến kìa Người đang đến giữa chúng ta. Người mang đến kìa Người mang đến ơn cứu độ. Người đang đến kìa Người đang đến thăm chúng ta. Và cứu rỗi và Người cứu vớt ta khỏi tội.

2/ Hãy loan rao từ chốn sa mạc khô: Hãy ăn năn và tẩy sạch tội nhơ. Hãy san bằng thù oán với hờn căm và lấp núi hờn ganh hãy sửa cho thật thật nhanh.

3/ Hãy ăn năn dẹp bỏ tấm lòng tham, tính xa hoa và bất công lụy sa. Hãy sửa sang đường mới cho Ngài qua Người ở lại cùng ta tội lỗi sẽ được tha.