HÃY VUI MỪNG 2
Lm. Thành Tâm

ĐK: Hãy vui mừng trong Gia-vê hỡi những người công chính. Hãy vui mừng trong Gia-vê hãy hát khen Thánh Danh Người.

1. Gia-vê Vua ta đất hãy nhảy mừng, hoan ca reo vui vô vàn hải đảo.

2. Mây cao loan xa đức công chính Người. Vinh quang Gia-vê chan hòa khắp chốn.

3. Dương gian run lên trước Nhan Thánh Người, non cao tan hoang đất trời kinh khiếp.

4. Gia-vê yêu thương những ai tín thành, luôn đem ta xa tay phường gian ác.