NGÀY CHÚA ĐẾN
Lm. Thái Nguyên


ĐK: Rồi đây Chúa đến uy linh xét xử muôn dân tách biệt kẻ dữ người lành. Điều Ngài phán xét không chi khác là tình yêu đối với Chúa và với mọi người

1/ Đã bao nhiêu lần Chúa đi qua cuộc đời con. Ngài ví như người hành khất ăn xin đói khát bên đường đang cần con đây đoái thương. Đã biết bao lần Ngài như người đang đau yếu đang cần cứu giúp thương yêu như những người đang u sầu cần con thăm viếng ùi an

2/ Chúa đã âm thầm sống bên con từng ngày qua. Ngài ví như người hèn kém không ai kết nghĩa anh em cô độc ở giữa đám đông. Đã biết bao lần Ngài như người đang chới với giữa lòng thế giới phân tranh, như những người đang khốn cùng cần con nâng đỡ chở che

3/ Chúa đã ẩn mình sống như bao người lầm than. Ngài ví như người em bé lang thang đói rách cơ hàn như người sa cơ thất bại. Tất cả mọi sự được phơi bày khi phán xét ai người đã sống yêu thương, vui hưởng hạnh phúc muôn đời còn ai kia phải trầm luân