DÂNG CHÚA

Phanxicô1. Này con dâng Chúa hoa mầu Chúa ban, trái nho thơm nồng hạt lúa ngát hương đồng bàn tay bao khổ công.

ĐK: Cùng nguyện cầu Chúa đoái trông lễ vật dâng lên, và nguyện đổ xuống muôn ân luôn triền miên.

2. Nguyện dâng lên Chúa trót đời chúng con. Chúa như suối nguồn gội xuống những tâm hồn ngày đêm luôn cậy trông.

3. Nguyện dâng lên Chúa linh hồn chúng con, biết bao lỗi lầm mà Chúa vẫn ân cần rộng ban muôn hồng ân.