ĐÊM THÂU VƯỜN DẦU
Lm. Bùi Ninh


1/ Đêm thâu nơi vườn dầu Chúa âu sầu quỳ nguyện cầu, ngay bên mấy môn đồ thật vô tư hay vô tình chìm trong giấc sâu. Trong cô đơn Chúa nguyện cầu bao lo âu xé tim lòng mồ hôi thấm máu. Nhưng môn sinh vẫn vô tình một mình Chúa lời nguyện cầu sầu thương thiết tha

ĐK: Cha ơi! Cha hỡi Cha xin cất xa chén đắng này. Vâng! Con xin Cha cất xa con đớn đau nhục nhã. Nhưng Cha ơi! Cha hỡi Cha xin cứ theo thánh ý Người. Vâng! Con xin Cha thương giúp con chu toàn ý Cha

2/ Anh em thức với Thầy đúng đêm nay nơi vườn này. Anh em thấu chăng rằng lòng Thầy đây rối như vò và bao đớn đau? Anh em ơi! Xác nặng hèn nên kiên tâm thức nguyện cầu kẻo xa cám dỗ. Nhưng môn sinh vẫn vô tình một mình Chúa lời nguyện cầu sầu thương thiết tha