LẠY MẸ LA VANG
Bạch QuỳnhĐK. Lạy Mẹ La Vang Nữ Vương phù hộ giáo dân. Lòng Mẹ khoan nhân hết tình đỡ nâng nhân trần. Mẹ là ánh sáng giúp con vượt biển thế gian. Tìm về với Chúa phúc thật ngàn đời vinh quang.

1. Mẹ ủi an dân Việt lúc cơ hàn năm xưa. Nay xin Mẹ thương giữ gìn con lúc gió mưa. Để đoàn con luôn thành tín theo Mẹ trung kiên. Sống đức tin bền tâm trí theo lời Mẹ khuyên.

2. Nguyện Mẹ thương luôn phù giúp dân Việt khang an. Biết dấn thân luôn kết đoàn yêu mến chứa chan. Để Việt Nam luôn ngời sáng Danh Mẹ La Vang. Sáng đức tin ngời chân lý Con Mẹ cao sang.