CÔNG ƠN CHA MẸ 2
Anh Tuấn


1/ Như chim (là) có tổ, như nước (ía) có nguồn, con người có mẹ có cha, con người có Tổ có Tiên

ĐK: Làm người ai ơi hãy nhớ: công ơn dưỡng nuôi sinh thành lấy gì đền đáp cho cân. Làm Người ai ơi hãy nhớ: là con hãy ghi trong lòng, sống sao cho đẹp lòng cha vui lòng mẹ.

2/ Nuôi con nào có kể mưa nắng (ía) dãi dầu, lo từng giấc ngủ miếng cơm, cha mẹ vất vả sớm hôm

3/ Nông sâu nào biết được từng bước (ía) giữa đời. Cha mẹ khắc khoải lắng lo, đêm dài thức trọn năm canh
Kết: Lòng thành con nguyện xin Chúa đổ xuống muôn ngàn hồng ân cho đời Mẹ Cha. Đắng cay lao nhọc tháng ngày, được trở nên phúc lộc ngày mai