KÍNH DÂNG NGÀI
Anh TuấnĐK: Kính dâng Ngài rượu nho cùng bánh miến. Kính dâng Ngài tình yêu luôn sắt son một niềm

1/ Xin dâng lên bao sướng vui trong cuộc đời con với bao u hoài. Xin dâng lên bao ước mơ với niềm mong chờ ngày mai

2/ Xin dâng lên bao đắng cay trong cuộc trần ai giữa cơn đông dài. Xin dâng lên bao tiếng ca trên làn môi cười mùa xuân

3/ Đây thân con đây trí con trót cuộc đời con tiến dâng lên Ngài. Xin ơn trên thương đỡ nâng đêm ngày luôn hằng bình yên