LỄ TOÀN THIÊU
Lm. Hoài Chiên


ĐK: Lạy Chúa, đây của lễ chân thành con dâng lên, đây tim con khát khao dâng toàn cuộc sống, đây tay con ước mong nâng cao lên Thập Tự Giá tình yêu loang máu hồng

1/ Huyền siêu ôi phút giây huyền siêu, đời con nguyện dâng Chúa tất cả tình yêu, thân xác linh hồn làm của lễ toàn thiêu, ngất ngây hương lòng trong mối tình cao siêu

2/ Đời con tan biến trong tình Cha ngàn năm tình dâng Chúa không hề phôi pha, trong lúc vui buồn miệng con vẫn tụng ca. Chúa ơi mối tình của Chúa thật bao la

3/ Huyền linh ôi Thánh Cung huyền linh, trầm hương tỏa nghi ngút với cả lời kinh, bay tới Thiên đình làm của lễ tình yêu, biết bao ân tình trong lễ vật hy sinh