ĐỪNG SỢ CHÍNH LÀ THẦY ĐÂY
Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh1/ Sao lại bối rối chưa tin Thầy đây các con đừng sợ. Sao lòng luôn mãi lo âu Thầy đang ở giữa các con. Hãy mau bước đến mà xem chính Thầy đây là tay chân Thầy. Bình an ở cùng các con, đừng sợ chính là Thầy đây

ĐK: Lạy Chúa Giêsu cho trái tim con say lòng mến, đốt cháy tâm can cho con đức tin con luôn rực sáng. Lạy Chúa Giêsu cho chúng con nên con người mới, vững bước ra đi lên chứng nhân của Chúa Phục Sinh

2/ Chúa mở đôi mắt cho con để con biết tin vào Ngài. Chúa mở tâm trí cho con để con nhận biết chính Ngài. Bình an Chúa ở cùng con xóa tan sầu lo nghi ngờ, dạy con từng lời Thánh kinh để lòng cháy bừng niềm tin

3/ Xin Ngài thắp sáng tin yêu dạy con dấn thân phục vụ. loan truyền Chúa khắp muôn nơi. vì nay Ngài đã sống lại. Ngài như đốm lửa tình yêu giúp con đổi thay tâm hồn. Niềm tin bùng lên sáng tươi vì Ngài đã chạm vào con