LẠY MẸ MẾN YÊU
Trầm Hương, FMSR


ĐK A: Lạy Mẹ mến yêu, mến yêu của con. Mẹ như Ánh Sao soi đường dẫn lối. Về với Giê - su Đấng con trông đợi. Về với Giê - su Đấng con tôn thờ.

ĐK B: Lạy Mẹ mến yêu, mến yêu của con. (Hỡi Mẹ từ ái) Mẹ như Ánh Sao soi đường dẫn lối. (Nữ Vương Chín Phẩm Thiên Thần) Về với Giê - su Đấng con trông đợi. (Triều thiên lấp lánh) Về với Giê su Đấng con tôn thờ.

1. A - ve Ma - ri - a! Mẹ đóa hồng mầu nhiệm. Tràng châu trên đôi tay ngào ngạt hương thơm bay. Ma - ri - a Mân Côi! Kính dâng Mẹ lời chào. Tiếng yêu thật ngọt ngào tựa trái tim của trẻ thơ.

2. A - ve Ma - ri - a! Mẹ xinh đẹp tuyệt vời. Tội nguyên không vương nhơ rạng ngời trăng đêm thu. Ma - ri - a Mân Côi! Kính dâng Mẹ lời chào. Tiếng yêu thật ngọt ngào tựa trái tim của trẻ thơ.

3. A - ve Ma - ri - a! Mẹ huy hoàng lộng lẫy. Từ ngai Vua uy linh chuyển cầu cho muôn dân. Ma - ri - a Mân Côi! Kính dâng Mẹ lời chào. Tiếng yêu thật ngọt ngào tựa trái tim của trẻ thơ.

4. A - ve Ma - ri - a! Mẹ Chúa Trời diễm phúc. Rừng Li - băng xanh tươi là vườn xuân tinh khôi. Ma - ri - a Mân Côi! Kính dâng Mẹ lời chào. Tiếng yêu thật ngọt ngào tựa trái tim của trẻ thơ.