ĐỪNG SỢ! CHÚA ĐÃ PHỤC SINH
Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh1/ Một buổi sáng tinh sương mặt trời hừng đông vừa hé, các bà cùng lên đường đến mồ viếng Chúa Giêsu. Nhìn tảng đá lăn ra bàng hoàng toàn thân kinh hãi biết Người đã sống lại như lời đã truyền xưa

ĐK: Alleluia! Vì nay Chúa sống lại đất trời ngập trong vinh quang trao ban nguồn ánh sáng. Alleluia! Ngày Con Chúa khải hoàn thế trần hòa ca tôn vinh Con Chúa nay Phục Sinh

2/ Như ngọn nến lung linh là nguồn Phục sinh vinh phúc. chính Người đã khiến mình trở thành hiến lễ hi sinh. Huyền nhiệm phút linh thiêng tuyệt vời vì đêm ân thánh đất trời được giao hoà bởi vì Chúa Phục Sinh

3/ Nhiệm mầu ánh vinh quang tỏa rạng niềm vui chiến thắng, bao người người hát mừng chúc tụng Chúa Đấng cao sang. Nguyện cầu Chúa thương ban từng ngày niềm tin thắp sáng Sống cuộc đời rỡ ràng tin vào Chúa Phục Sinh

Kết thúc: Vui lên! Vui lên! Vì Chúa đã Phục Sinh