HIẾN LỄ CUỘC ĐỜI
Anh TuấnĐK: Cùng với bánh rượu ngon xin dâng lên Chúa trót cuộc đời con. Từng phút giây con hằng ước mong: Luôn sống đẹp ý Ngài

1/ Cuộc sống này ngày đêm vất vả lo toan, kính dâng lên cùng với bánh rượu này, cúi xin Cha xót thương phận hèn giúp con luôn vững tin trọn niềm để đời con nên hiến lễ dâng Ngài

2/ Từ cát bụi Ngài thương đã dựng nên con, dưỡng nuôi con bằng chính Máu Thịt Ngài, dẫn đưa con hết đêm lại ngày, đỡ nâng con suốt trên đường dài, cuộc đời con luôn có Chúa an bài

3/ Trọn xác hồn đời con ước nguyện từ đây, trót tâm tư nguyện mến Chúa đêm ngày. Trái tim thơ khát khao từng giờ, bước theo chân Chúa bao hiền từ, cuộc đời con nương bóng Chúa không rời