CON MONG CHÚA
Anh TuấnĐK: Con mong Chúa, Chúa ơi! Mong được Chúa đến thăm lòng. Thỏa lòng con vẫn đợi trông, tỏa lòng con vẫn chờ mong.

1/ Như đồng khô mong mưa xuống cho mầm xanh mới vươn lên, cho hoa trái căng tràn nhựa sống, cho cuộc đời được thêm thắm tươi

2/ Như mùa xuân mang hơi ấm chim trời ríu rít nơi nơi, mang niềm vui gieo ngàn muôn lối cho nụ cười nở tươi khắp nơi

3/ Linh hồn con luôn khao khát mong được Chúa đến thăm nom. Ôi êm ấm trong vòng tay Chúa bao nhọc nhằn buồn đau lắng vơi