HÃY ĐẾN LÃNH NHẬN
Hoài BắcĐK: Muôn dân tộc tiến vào chầu. Hưởng thánh nhan phúc lộc trời. Trăm chi họ tiến vào chầu diện kiến Cha nhân lành. Vì trọn đời luôn trung kiên, niềm tin thề không phôi pha và muôn đời mãi thiên thu lãnh phúc vinh trên trời

1/ Phúc thay người chẳng vương bụi trần gian, hằng khiêm cung quyết sống đơn nghèo yêu người như chính tâm. Hãy đến, đến lãnh nhận, lãnh nhận phúc vinh trên trời Chúa đã dành cho người thực tâm kính tôn danh Ngài

2/ Phúc thay người chẳng vương mọi phù hoa, chẳng bon chen vương mắc tội đời, suốt đời luôn trắng trong. Hãy đến, đến lãnh nhận, lãnh nhận phúc vinh trên trời Chúa đã dành cho người thực tâm kính tôn danh Ngài

3/ Phúc thay người hằng sống đời công chính, chẳng noi theo gian dối lòng người, công bình luôn khắc ghi. Hãy đến, đến lãnh nhận, lãnh nhận phúc vinh trên trời Chúa đã dành cho người thực tâm kính tôn danh Ngài

4/ Phúc thay người khổ đau chẳng ngại chi, vì niềm tin gươm giáo không sờn, ngục hình luôn vững tâm. Hãy đến, đến lãnh nhận, lãnh nhận phúc vinh trên trời Chúa đã dành cho người thực tâm kính tôn danh Ngài

5/ Phúc thay người cuộc sống đầy thê lương, đầy lầm than vất vả chán chường, vững một niềm mến tin. Hãy đến, đến lãnh nhận, lãnh nhận phúc vinh trên trời Chúa đã dành cho người thực tâm kính tôn danh Ngài