XIN CHÚC TỤNG CHÚA
Hoài Bắc1/ Chúc tụng Chúa là Chúa cả đất trời. Chúa cả muôn loài, Chúa là chúa tể vũ hoàn đã rộng ban cho chúng con bánh rượu này để trở nên nguồn sức sống cho đời con

ĐK : Chúc tụng Ngài ngàn ngàn đời xin chúc tụng Ngài, đã ban cho đời hiến vật cứu độ nhân thế. Biết lấy gì đáp đền tình yêu cao vời. Xin dâng chén cứu độ để ngợi khen tạ ơn tình Cha

2/ Chúc tụng Chúa là Chúa cả đất trời. Đã ban cho đời muôn vàn ơn phúc dư tràn, đã rộng ban cho chúng con lễ vật này, hiệp của lễ Người thánh hiến trên đồi hôm