MUÔN ĐỜI TẠ ƠN
Văn Duy Tùng


ĐK: Cúi đầu con xin tạ ơn, thành kính cúi đầu. Tạ ơn Thiên Chúa, Ngài đã ban cho ân huệ, biết bao ân huệ, ân huệ Ngài đã thương ban. Muôn đời con xin tạ ơn. Muôn đời con xin tạ ơn.

1/ Xin tạ ơn Ngài đã ban cho con hình hài. Xin tạ ơn Ngài đã chăn dắt hồn con. Được làm con Chúa phúc vinh, tình yêu khôn sánh muôn thánh ân, hồng phúc nhiệm mầu trọn đời con khắc ghi sâu.

2/ Xin tạ ơn Ngài đã ban cho loài người. Có Tổ Tiên Mẹ Cha với bao người thân. Bình yên cuộc sống ấm êm, dù gặp nguy khó hay sướng vui, hạnh phúc gia đình ngọt bùi con sống an vui.

3/ Xin tạ ơn Ngài đã tác sinh vạn vật. Có vầng trăng cầm thú với muôn cỏ cây. Trời đất sông núi nắng mưa, ruộng nương tươi tốt hạt lúa thơm, ngàn hoa khoe màu tình Ngài ôi rất bao dung.