CON MUỐN DÂNG
Cao Huy Hoàng

1. Con muốn dâng lên Ngài tâm tư cuộc đời dương thế. Con muốn dâng lên Ngài tấm lòng con những chua cay. Dâng tấm bánh trắng này, và dâng lên ly rượu đầy, với chút tình thơ ngây, Ngài ơi biết cho lòng này.

ĐK. Kính tiến dâng lên Chúa, hiệp cùng hy lễ cao siêu, thương yêu chết trên đỉnh đồi một chiều máu hồng loang tím. Kính tiến dâng lên Chúa cuộc đời thơm ngát hoa xinh, hy sinh hiến thân quên mình, Ngài ơi tâm tình con dâng.

2. Con muốn dâng lên Ngài, tâm tư thẹn thùng không nói. Khi biết con yêu Ngài chút tình như khói như mây. Nhờ lễ hiến thánh này, Ngài cho con say tình Ngài, hãy xoá lời chua cay và ban xuống ơn tràn đầy.

PDF