VUA VŨ TRỤ
Lm. Kim Long


1/ Lạy Đức Kitô là Vua vũ trụ, là vị tôn sư ưu tú. Ngài đã xuống thế một lần để trở thành anh em chúng nhân. Chiêm ngưỡng tôn nhan Ngài là chúng con đã thấy Chúa Cha

ĐK: Xin tôn vinh chúc tụng và cám mến Ngài

2/ Lạy Đức Kitô là Vua thái bình mọi người nơi nơi tôn kính. Ngài đã sống kiếp nghèo hèn và loại trừ hận căm ghét ghen, thương mến ai cơ cùng và dẫn đưa về với Chúa Cha

3/ Lạy Đức Kitô là sự sống thật là người khoan nhân duy nhất. Ngài muốn thế giới một nhà người người cùng yêu nhau thiết tha, lôi kéo muôn dân tộc hiệp nhất trong tình mến Chúa Cha

4/ Lạy Đức Kitô Ngài đã thiết định một triều đại luôn công chính, mà đã cất tiếng gọi mời và đoàn tụ anh em khắp nơi. Xin Chúa mau hiển trị để thế gian nhận biết Chúa Cha